Lägenhetsnummer

Här kan du ta reda på vilket lägenhetsnummer du har.

Lgh-nr Lägenhetsnummer Skatteverket

Övre Hallegatan 4A
1/ 1001
2/ 1101
3/ 1102
4/ 1201
5/ 1202

Övre Hallegatan 4B
6/ 1001
7/ 1101
8/ 1102
9/ 1201
10/ 1202

Övre Hallegatan 2A
11/ 1001
12/ 1001
13/ 1101
14/ 1102
15/ 1201
16/ 1202

Övre Hallegatan 2B
17/ 1001
18/ 1101
19/ 1102
20/ 1201
21/ 1202

Övre Hallegatan 2C
22/ 1001
52/ 1002
49/ 1101
24/ 1102
23/ 1201

Rambergsvägen 3A
25/ 1001
26/ 1101
27/ 1102
28/ 1201
29/ 1202

Rambergsvägen 3B
30/ 1001
51/ 1002
31/ 1101
50/ 1102
32/ 1201
33/ 1202

Rambergsvägen 5A
34/ 1001
35/ 1101
36/ 1201

Rambergsvägen 5B
37/ 1001
38/ 1101
39/ 1102
40/ 1201
41/ 1202

Rambergsvägen 5C
42/ 1001
43/ 1002
44/ 1101
45/ 1102
46/ 1201
47/ 1202
48/ 1203