Felanmälan

Felanmälan ska göras till vår förvaltare HSB Göteborg.

Vid mindre eller återkommande problem kontakta styrelsen via mail, info@brfvalten.se för råd.

Bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar för lägenheten omfattar nedanstående punkter. Dessa skall alltså inte felanmälas till HSB utan bostadsrättshavaren skall själv stå för kostnaden av reparation.

 • ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum,
 • icke bärande innerväggar, stuckatur,
 • inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis: sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin; bostadsrättshavaren svarar också för el- och vattenledningar, avstängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar på vattenledning till denna inredning,
 • lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar mm; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr skall den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning,
 • glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster,
 • till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister mm samt målning; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr,
 • målning av radiatorer och värmeledningar,
 • ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten,
 • armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke mm) inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning,
 • klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås,
 • köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt, med undantag för bostadsrättsföreningens underhållsansvar enlig sista stycket. Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd enligt § 38,
 • gruppcentral/säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer,
 • brandvarnare,
 • elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med,
 • handdukstork; om bostadsrättsföreningen försett lägenheten med vattenburen handdukstork som en del av lägenhetens värmeförsörjning ansvarar bostadsrättsföreningen för underhållet,
 • egna installationer.

Bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av följande:

 • ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.
 • Varmvattenberedare och ventilationskanaler.
 • Föreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för avlopp, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten.
 • Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för underhåll av radiatorer och värmeledningar i lägenheten som föreningen försett lägenheten med.

Du hittar våra stadgar här:

Föreningens stadgar

 

Kontakt HSB Göteborg via följande länk och formulär:

Webbformulär på https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/ (under Våra tjänster / Felanmälan via webb).

Det går även bra att ringa in felanmälan på telefonnummer 010-442 24 24.
Öppettiderna för felanmälan via telefon är:
Måndag 08.00-18.00
Tisdag-torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-15.00

Sommartider (15 maj – 31 augusti):
Måndag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.00
Vid akuta fel efter kontorstid kontakta Securitas på tel : 010-470 55 98. Akuta fel kan t ex vara en vattenläcka eller strömavbrott.

Om du skulle bli utelåst kontakta en låssmed, du får själv stå för kostnaden.