Information

Byggnaden är uppförd 1927 inom Lilienbergs stadsplan och ritad av Nernst Hansson.välten1930korrekt (Välten 1930. Foto ur Sören Nilssons vykortssamling)

Styrelsen – 2019/2020

Magnus Lilja- Ordförande
Camilla Sjölin – Kassör
Emma Flogren – Ledamot
Karin Willing Ljungberg – Ledamot
Erica Segerlind – Ledamot
Anna-Lena Bengtsson – Ledamot
Joakim Nygren – Suppleant

Fredrik Hultman -Intern revisor

Vi är alltid i behov av att våra medlemmar engagerar sig i föreningen och i styrelsearbetet. Är du intresserad, kontakta oss på info@brfvalten.se