Hyra ut i andra hand

Om ni önskar hyra ut er bostadsrätt i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen att tillstånd till detta beviljas av styrelsen.

I ansökan om detta tillstånd ska det anges hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att  medlemmen vill hyra ut lägenheten i andra hand och vem som kommer att bo i lägenheten under tiden.

Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för.

SKÄL FÖR UTHYRNING
Här är några giltiga skäl för andrahandsupplåtelse.

  • Prova på ett sammanboende.
  • Studera/arbeta på annan ort under en tid.
  • Bostadsrättshavaren på grund av ålder eller sjukdom behöver vistas på vårdhem.
  • Period av militärtjänstgörning eller utlandstjänstgörning framför sig.

Om styrelsen inte godkänner andrahandsuthyrningen kan bostadsrättshavaren få frågan prövad i hyresnämnden.

Man ansöker för 1 år åt gången. Efter detta krävs särskilt goda skäl för fortsatt godkänd andrahandsuthyrning.

ANSVARET
När lägenheten är uthyrd i andra hand är bostadsrättshavaren alltid ansvarig gentemot föreningen för alla sina förpliktelser, att månadsavgiften betalas i rätt tid, att grannarna inte utsätts för störningar och att vårdnadsplikten gentemot bostadsrättsföreningen upprätthålls. Föreningen har inga juridiska krav i relation till andrahandshyresgästen. Händer något kan föreningen skicka en anmodan om rättelse eller krav till bostadsrättshavaren. Det är bostadsrättshavarens ansvar att säkerställa att problemet upphör.

Om någon hyr eller lånar ut en lägenhet i andra hand utan tillåtelse kommer föreningen att agera snabbt och skicka en skriftlig anmodan om rättelse till dig som föreningsmedlem. När du får brevet har du två alternativ. Antingen att ansöka hos föreningen om lov att hyra ut bostaden i andra hand eller att se till att uthyrningen upphör.

Uthyrning utan styrelsens tillstånd eller tillstånd från hyresnämnden kan få stora konsekvenser för dig som bostadsrättshavare. I värsta fall kan det resultera i att rätten till lägenheten förverkas.

HUR GÖR JAG?
Ladda ner och skriv ut dokumentet nedan. Fyll i och lämna två signerade originalkopior i föreningens postfack (detta hittar ni i porten mot Övre Hallegatan). Godkänns andrahansuthyrningen kommer du att få tillbaka en av kopiorna signerad av styrelsen.

OBS! Ange ert skäl för uthyrningen under ’Ev. kommentarer’ på blanketten.

Ladda ner dokument

AVGIFT
Vi har valt att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrningar. Denna är satt till 10 % av prisbasbeloppet per lägenhet och år. Vad prisbasbeloppet är per år kan du få information om hos Statistiska Centralbyrån.

Avgiften läggs på din vanliga avgiftsavisering.