Gemensamma utrymmen & gården

 Odling på innergården.

All odling på innergården i pallkragarna och i rabatterna sköts av styrelsen och är tänkt att vara gemensam. Kryddor och grönsaker som alla våra medlemmar kan ta del av.

Pallkragar för odling.

Vi har en gräsyta,  den lilla trekanten mot Rambergsskolan där de av våra medlemmar som vill kan få tillgång till en odlingsplats.

ambergsskolan där de av våra medlemmar som vill kan få tillgång till en odlingsplats.

Är du intresserad? Maila info@brfvalten.se.

Grillning samt rökning på gården.

All grillning på gården skall ske på de stenlagda uteplatser som finns intill cykelförrådet, huvudsakligen p.g.a. brandrisken intill våra fasader.

Det är också en trivselfråga, då många annars får rök och matos rakt in i sina lägenheter under våren och sommaren.

Detsamma gäller all rökning, som endast är tillåten på mitten av gården. Fimpar får endast slängas i askkoppen på cykelförrådet, aldrig i soptunnorna, på marken eller i egna askfat intill fasaden. Det finns en överhängande brandrisk i soptunnor och askfat, men även där problem med att röken dras in i lägenheterna.