Nyinflyttad

Hej och välkomna till BRF Välten!

Som ni säkert redan lagt märke till så ingår hushållselen i er avgift. Även om du/ni betalar lika mycket oberoende av hur mycket du/ni förbrukar så är det bra att hushålla med elen både för miljöns och föreningens ekonomis skull.

I avgiften ingår även Telia Triple Play, boxen och modemet till detta tillhör lägenheten och vid en flytt ska dessa lämnas in till styrelsen. Kontakta styrelsen via mail i tid och gör upp om en tid för återlämnande. Ni kvitterar även ut boxen hos styrelsen. Om ni har problem att installera dessa kan länkarna nedan vara till hjälp.

http://www.telia.se/privat/support/teliadigitaltv/kopplaindigitaltvfiberlan#tabMenu_0=kopplaindigitaltvfiberlangateway

http://www.telia.se/privat/support/bredbandviafiber/kopplainsmartviafiber

Vi rekommenderar att du/ni källsorterar och komposterar, påsar till komposteringen finns i vårt soprum och där finns även behållare för den mesta källsorteringen. För att hålla ner kostnaderna för sophanteringen är det viktigt att vi alla komposterar och källsorterar. Den dyraste posten när det gäller sopor är restavfallet. Att minska på detta minskar därför våra kostnader mest. Tänk på att där endast ska slängas vanligt restavfall från ett hushåll, inte fulla sopsäckar som samlats ihop under längre tid. Vid föreningens städdag på våren finns en container där större saker kan slängas. Grovsopor som elektronik och dylikt får inte heller lämnas i soprummet utan lämnas på närmaste återvinningscentral (Tagene) eller hos farligt avfall bilen som stannar utanför Rambergsskolan ett par gånger per år.

På gården har föreningen trädgårdsmöbler och grillar som alla medlemmar får använda, dessa brukar vara framme mellan våra städdagar i april och oktober. Delta gärna på städdagarna för att kunna vara med och påverka hur gården ser ut och lära känna dina grannar.

Det finns två tvättstugor i föreningen, en i uppgång Övre Hallegatan 2C och en i Rambergsvägen 3C, där det är tillåtet att tvätta mellan 07.00-21.00 måndag till lördag samt 12.00-16.00 på söndagarna. Fler tvättregler finns anslagna i respektive tvättstuga.

Du/ni har fått källarförråd och/eller vindsförrråd. Det är viktigt att du/ni har dina/era ägodelar i dina/era förråd och inte i gångar eller övriga utrymmen på vinden/i källaren, detta på grund av brandrisken.

Om det finns ett intresse av att hyra ut lägenheten i andra hand så ska detta godkännas i förväg av styrelsen. Mer info samt blanketter finns på hemsidan www.brfvalten.se.

Under 2011-2012 genomförde föreningen en stam- och badrumsrenovering. Vissa medlemmar valde att finansiera denna renovering helt eller delvis själv, vilket gav dem en lägre månadsavgift. Det kommer att finnas möjlighet att göra ytterligare kapitaltillskott vid varje årsskifte, om det finns intresse för det. Är du/ni intresserad av att veta mer om detta är du välkommen att kontakta styrelsen. Vi nås enklast via mail: info@brfvalten.se.

Om du/ni vill felanmäla något sker det i första hand via HSBs hemsida där det finns ett webbformulär, eller under kontorstid på telefon 010-442 24 24. Om det är akuta ärenden utanför kontorstid ring Securitas på 010-470 55 98. Akuta fel kan vara större vattenläcka, skadegörelse eller strömavbrott. Alla viktiga nummer sitter även på en liten lapp på anslagstavlan i varje trapphus.

Vid portarna finns våra postfack och när du/ni lämnar in den bifogade blanketten så kommer vi att ändra namnen på postfacket och i trapphuset. Till postfacken finns nycklar som du behöver kvittera ut samtidigt som du kvitterar ut din box från Telia.

 

Om ni har några frågor eller funderingar är du/ni välkomna att kontakta oss i styrelsen. Vi träffas ungefär en gång per månad, men nås däremellan via mail.

Styrelsen består av:

Ordförande Emma Flogren

Kassör Camilla Sjölin

Sekreterare Anna Plünning Lilja

Ledamot Rickard Sernlo

Ledamot Joakim Nygren

Ledamot Sandra Lundmark

Suppleant Katarzyna Jezierska

 

Mejla till info@brfvalten.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen