Information

Byggnaden är uppförd 1927 inom Lilienbergs stadsplan och ritad av Nernst Hansson.välten1930korrekt (Välten 1930. Foto ur Sören Nilssons vykortssamling)

Styrelsen – 2016/2017

Joakim Nygren – Ordförande
Camilla Sjölin – Kassör
Magnus Lilja- Sekreterare
Katarzyna Jezierska – Ledamot
Emma Flogren – Ledamot
Sandra Lundmark -Ledamot
Erica Segerlind – Suppleant
Victor Lund – Suppleant

Fredrik Hultman -Intern revisor